Nuno Pedro
Treinador
Renato Oliveira
Árbitro
Tony Marques
Treinador