António Matos
Treinador
Renato Oliveira
Árbitro
Adolfo Teixeira
Treinador